ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ BERLIN

Ο κόσμος που ζούμε καθημερινά κινείται, μετακινείται, εξελίσσεται. Η εκρηκτική επανάσταση της τεχνολογίας μας υποχρεώνει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε και παράγουμε. Σε αυτόν τον ολοένα και πιο πολύπλοκο κόσμο, όλα αλλάζουν. Νέες διδακτικές μέθοδοι, νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών είναι στις προτεραιότητες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δικό μας Κέντρο έχουμε ενσωματώσει το πρόγραμμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης, δίνοντας βαρύτητα στη μεθοδικότητα, στην άρτια οργάνωση και διαρκή συνεργασία με τους γονείς – κηδεμόνες των σπουδαστών μας . Οι βασικοί άξονες στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ BERLIN είναι οι εξής :


ΜΕΘΟΔΟΣ
 • Επικοινωνία στα Γερμανικά από το πρώτο μάθημα.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τα κλειστά όρια του βιβλίου.
 • Χρήση δανειστικής βιβλιοθήκης – ταινιοθήκης και γερμανικού τύπου.
 • Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (Projekte) και παρουσίαση.
 • Χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων, διαδραστικών πινάκων και e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • Όλα τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή (6 – 8 άτομα)* και ομοιογενή.
 • Η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του κάθε τμήματος είναι προκαθορισμένες.
 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη ολοκλήρωση και επανάληψη της ύλης.
 • Διαμόρφωση τμημάτων βάσει εντατικότητας και τύπου.
 • Η συγκρότηση όλων των τμημάτων γίνεται από τη Διεύθυνση.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
 • Συμβουλευτικές, ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις γονέων και Διεύθυνσης.
 • Προσωπικές συναντήσεις καθηγητών – γονέων στο χώρο του κέντρου.
 • Συνεχής και ειλικρινής ενημέρωση γονέων από την υπεύθυνη καθηγήτρια.
 • Τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνα για τις απουσίες.
 • Ενημέρωση μειωμένης απόδοσης – παραμέλησης εργασιών.

 

 

 

*εξαίρεση αποτελούν τα Juniorkurse (12 άτομα)

error: Content is protected !!

Powered by Watch Berserk Online Watch Steven Universe Watch Re Zero Online

Download by Wordpress Nulled Themes Keepvid youtube downloader